balet

Balet to rodzaj teatralnego widowiska, którego najważniejszymi elementami są ruch i muzyka, a także oprawa scenograficzna. Całość podporządkowana jest wspólnej myśli przewodniej, wynikającej np. z przygotowanego wcześniej scenariusza. Wszyscy tancerze znajdujący się na scenie tańczą w takt zgodnej z nastojem i treścią muzyki. Podczas przedstawień baletowych tancerze najczęściej wykorzystują technikę tańca klasycznego. Balet wywodzi się z popularnych we Włoszech triumfów oraz renesansowych maskarad karnawałowych. Współczesne baletowe widowiska można podzielić na dwa rodzaje: są to balety dramatyczne, np. Romeo i Julia oraz balety abstrakcyjne, do których zalicza się Palais de Cristal. Mianem balet określa się również zespoły baletowe, z których najbardziej znane w naszym kraju są: Polski Balet Narodowy oraz balet Teatru Wielkiego. Ponadto jest to też określenie całokształtu baletowej sztuki danego kraju lub epoki, np. balet rosyjski, czy romantyczny. Baletem nazywane są także utwory muzyczne, które pisane są specjalnie dla widowisk teatralnych.