bractwa rycerskie

Bractwa rycerskie są to współczesne stowarzyszenia skupiające kobiety oraz mężczyzn, zajmujących się odwzorowywaniem różnorodnych obyczajów oraz realiów średniowiecznych. Działania bractw mają charakter rekonstrukcji historycznych, a w naszym kraju stowarzyszenia takie tworzą Ruch Rycerski. Do bractwa rycerskiego może wstąpić każdy, ale wymaga to zgody jego członków. Warto przy tym wspomnieć, że znakomita większość bractw ma strukturę hierarchiczną i obowiązuje w nich zasada starszeństwa. Dotyczy ona nie tylko wieku, ale także czasu spędzonego w stowarzyszeniu. Osoby, które należą do bractwa traktują swoją działalność nie tylko hobbystycznie, ale zajmują się również organizowaniem imprez, czy działalnością dydaktyczną. Niektórzy z nich wiążą to niezwykłe hobby z działalnością zawodową, np. w artyści i rzemieślnicy mają warsztaty, w których wytwarzają elementy uzbrojenia, czy ozdoby. Najbardziej znanym wydarzeniem, organizowanym przez bractwa jest rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem, czy oblężenie Malborka.