broń krótka

Strzelectwo jest zarówno sportem, jak i formą rekreacji. W przypadku strzelania z broni krótkiej, czyli z pistoletów każda z konkurencji sportowej odbywa się w pozycji stojącej. Co więcej, zawodnicy nie muszą posiadać specjalnego ubiorku, choć dość popularne jest używanie specjalnych przesłonek na oko, które nie jest używane do celowania. Wszystkie konkurencje szybkostrzelne są rozgrywane z użyciem broni strzelającej w trybie samopowtarzalnym i mieszczącej w magazynku co najmniej 5 sztuk amunicji. Jedną z konkurencji jest strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy ustawionej w odległości 10m. Trudniejsza jest konkurencja z pistoletem dowolnym 50m, podczas której oddawanych jest 60 strzałów. Ta konkurencja jest rozgrywana wyłącznie przez mężczyzn, natomiast kobiety biorą udział w strzelaniu z pistoletu sportowego 25m. Inne konkurencje z bronią krótką są także przeznaczone dla mężczyzn - jest to strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu, pistoletu szybkostrzelnego oraz pistoletu standardowego do tarczy oddalonej o 25m.