brydż sportowy

Brydż sportowy jest logiczną grą karcianą, w której każde rozdanie jest odrębną całością i rozliczane jest indywidualnie. Obowiązujące zasady dają możliwość wielokrotnego rozegrania tego samego rozdania. Pozwala to na porównanie wyników osiągniętych przez dwie grające pary z wynikami, które osiągnęły z tymi samymi kartami inni uczestnicy zawodów. Dzięki temu ograniczony jest element przypadkowości i można rzetelnie ocenić umiejętności graczy. W brydżu sportowym rozgrywane są dwa typy zawodów: mecze oraz turnieje. Turnieje dzielą się na indywidualne, w których gracze po każdej rundzie zmieniają partnerów, turnieje par, w których przez cały czas partner jest taki sami oraz turnieje teamów, w których uczestniczą drużyny składające się z 4-6 zawodników. Generalnie brydż sportowy nie różni się zbyt wiele od towarzyskiego. Jedyną istotną różnicą jest wspomniana wcześniej możliwość wielokrotnego rozegrania tych samych kart. Wyniki każdego rozdania są dokumentowane na tzw. protokołach kontrolnych meczu brydżowego, a wyniki podliczane są wieloma metodami. Najczęściej stosuje się zapis maksymalny oraz na tzw. punkty meczowe.