fizjoterapia i rehabilitacja

Fizjoterapia to jeden z nieodłącznych elementów rehabilitacji, która jest skomplikowanym i długotrwałym procesem medycznym. Celem rehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także społecznej i zawodowej. Podejmowane przez rehabilitantów działania polegają na dostarczaniu odpowiednich bodźców, dzięki którym organizm ma powrócić do normalnej pracy. W przypadku chorób i urazów fizycznych najważniejszym elementem rehabilitacji jest fizjoterapia. W zależności od rodzaju urazu oraz wybranej metody fizjoterapeutycznej do leczenia wykorzystuje się różnorodne formy energii fizycznej, np. bodźce termiczne i kinetyczne, ruch, bodźce mechaniczne, świetlne, elektryczne, a nawet chemiczne. Fizjoterapia ma na celu rozwijanie oraz przywracanie zdolności funkcjonalnych oraz ruchowych. Kompleksowa rehabilitacja prowadzona jest zarówno przez fizjoterapeutów, jak i terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, psychologów, czy lekarzy innych specjalności.