gimnastyka skoki na trampolinie

Skoki na trampolinie to jedna z pod-dyscyplin gimnastyki akrobatycznej, do której uprawiania niezbędna jest trampolina. Wśród rozgrywanych konkurencji wyróżnia się skoki indywidualne mężczyzn i kobiet oraz skoki synchroniczne mężczyzn i kobiet. Podczas zawodów gimnastycy wykonują jeden układ obowiązkowy, zawierający wymagane elementy oraz dwa układy dowolne. Każdy układ składa się z 10 elementów, zawodnicy otrzymują punkty za ich trudność. Ocenie podlega zarówno wysokość i amplituda skoków, jak i tzw. skoki w prostokącie, płynność łączenia poszczególnych elementów, technika wykonania oraz sposób zakończenia układu. W przypadku skoków synchronicznych pod uwagę brana jest także dokładność synchronizacji. Skoki na trampolinie są dyscypliną gimnastyczną podzieloną na różne etapy trudności. Podstawowe elementy wykonywane na trampolinie to m.in. salta kuczne, salta z półobrotami lub z całymi obrotami, podwójne salta, czy śruby. Najlepsi zawodnicy potrafią wykonywać także salta potrójne.
 
 
5.00
Michał Lisiecki