golf

Golf należy do grupy sportów, w których ogromną rolę grają reguły oraz etykieta. Dla fascynatów tej dyscypliny wydawana jest książeczka - Reguły gry w golfa, w której co dwa lata publikowane są aktualizacje reguł tej gry. Jednak podstawowe zasady są niezmienne. Celem gry jest wbicie niewielkiej piłeczki do niewiele większej dziurki, która znajduje się w odległości 100-500m od miejsca pierwszego uderzenia. W golfa gra się na polu o powierzchni wynoszącej najczęściej około 60ha, na którym znajdują się różnorodne utrudnienia, np. krzewy, drzewa, wzniesienia, murki, czy zbiorniki wodne. Jedna runda klasycznej gry obejmuje osiemnaście tras nazywanych dołkami. Zgodnie z zasadami całe pole powinno zostać ukończone w 72 uderzeniach. Jest to oczywiście norma dla graczy zawodowych, natomiast dla amatorów przewidziano premię, czyli dodatkowe uderzenia, nazywane handicap. Im lepsze wyniki osiąga gracz, tym mniejszy jest jego handicap - dla najlepszych zawodników wynosi on zero. Grę wygrywa ta osoba, która umieści piłkę w dołku za pomocą najmniejszej liczby uderzeń.