hip hop

Hip hop nazywany jest tańcem ulicy, ponieważ rozwinął się on na ulicach oraz w klubach. Obecnie jest on uznawany za taniec afroamerykański, a jego historia liczy zaledwie 25 lat. Łączy on w sobie wiele różnorodnych technik, takich jak house, funk, locking i popping. Największą popularność zdobył on dzięki muzykom z kręgu muzyki pop, RNB, soul oraz oczywiście hip hop. Prekursorzy tego stylu tanecznego tworzyli choreografie m.in. dla Michaela Jacksona. Najbardziej charakterystyczne dla hip hopu są nisko ugięte kolana oraz bardzo dynamiczne kroki połączone z gestykulacją, które noszą nazwę toprock. Oprócz nich można wyróżnić takie techniki jak power moves, czyli rotacyjne figury z elementami akrobatycznymi oraz tzw. freeze, czyli zatrzymanie ciała w wybranej pozycji na kilka sekund. Chociaż taniec ten uznawany jest za stosunkowo łatwy, to jednak do wykonania niektórych power moves niezbędna jest doskonała kondycja fizyczna. W hip hopie nie ma wielu sztywnych reguł, dlatego tańcząc można po prostu cieszyć się rytmem.