karate gosoku-ryu

Karate gosoku-ryu - jeden ze stylów karate, który tłumaczy się z japońskiego jak twardy i szybki. Był stworzony przez Takayuki Kubota, w Japonii. Karate gosoku-ryu powstał na bazie stylów karate shotokan i karate goju-ryu. Właśnie dla tego on się nazywatwardy i szybki, ponieważ łączy techniki twardego goju-ryu z szybkim shotokan. Takayuki Kubota mówił, że człowiek musi umieć walczyć w każdej sytuacji: jeżeli sytuacja wymaga siły, to wykorzystać siłę, jeżeli szybkość, to wykorzystać szybkość; technika nie może być ograniczona. Właśnie dla tego stworzył gosoku-ryu, który może być efektywny w każdej sytuacji. Bazą stanowią szybkie prostopadle uderzenia, wzięte z shotokan i mocne okrężne uderzenia wzięte z goju-ryu. Dla tego pozycje są jak krótkie jak i długie. Wielką uwagę przydziela się też szybkiej pracy nóg. Oprócz nauki walki wręcz istnieje również nauka walki bronią, taką jak: tonfa, kama, kij (jo), drewniany miecz (boken), bambusowy miecz (shinai). Na dzień dzisiejszy Takemasa Okuyama posiada 8 dan w karate gosoku- ryu w Japonii, a w Polsce ten styl reprezentuje Tomasz Piotrkowicz.