karate shorin-ryu

Karate shorin-ryu - styl karate, utworzony na Okinawie, Japonia. Uważa się za jeden z najstarszych stylów karate. Był dopełniony i ostatecznie ukształtowany przez Choshin Chibana. Natomiast za głównego twórcę tego stylu uważa się Matsumura S?kon, znanego też jako słynny Miyamoto Musashi. Uczniem Musashi był Anko Itosu, a uczniem Anko był Choshin Chibana. Nazwa shorin oznacza to samo co i nazwa Shaolin, w ten sposób Chibana chciał oddać honor chińskiemu kung-fu, korzenia którego istnieją w karate shorin-ryu. Związano to z tym, że Miyamoto Musashi, tworząc swój styl, dużo technik zapożyczył z chińskiego kung-fu, ponieważ dużo podróżował. W Polsce ten styl jest reprezentowany przez Polską Unije Shorin-Ryu Karate Kobudo, prowadzoną przez Aleksandra Staniszewa.