kuglarstwo

W sztuce cyrkowe bardzo wysoką pozycję zajmuje kuglarstwo. Jest to dziedzina niezwykle szeroka, która łączy w sobie wiele dyscyplin, takich jak chociażby żonglerka, akrobatyki, pokazy z ogniem, czy manipulacja obiektami. Do kuglarzy zalicza się osoby żonglujące maczugami, piłkami, tańczące z ogniem, chodzące na szczudłach, czy po liniach, a także jeżdżące na monocyklach. Każda z aktywnością związanych z kuglarstwem wymaga pewnych uniwersalnych umiejętności, do których zalicza się koordynacja, równowaga oraz zręczność. Równie ważny jest wymiar artystyczny, choć oczywiście nie jest on obligatoryjny. Wiele osób trenuje kuglarstwo czysto hobbystycznie, np. w parku, czy sali do ćwiczeń. Współczesne kuglarstwo jest traktowane jako specyficzna forma samorozwoju. Z tego właśnie względu przygodę z tą sztuką cyfrową może rozpocząć dosłownie każdy, bez względu na kondycję, wiek, czy inne predyspozycje. Trenując kuglarstwo można poprawić swoją samoocenę i zwiększyć poczucie własnej wartości, a także wykształcić silną wolę.