lotniarstwo kaskaderskie

Lotniarstwo kaskaderskie - jest sportem ekstremalnym, który wymaga naprawdę dobrej kondycji. W przeciwieństwie do tradycyjnego lotniarstwa, które uznawane jest za dyscyplinę bezpieczną, ta odmiana sportu bywa przyczyną wielu kontuzji. Do jej uprawiania niezbędna jest oczywiście odpowiednia lotnia, która umożliwia wykonywanie widowiskowych akrobacji. W przypadku lotniarstwa kaskaderskiego start najczęściej następuje w wyniku holowania przez samolot lub inny pojazd mechaniczny. Dzięki dużej prędkości początkowej lotniarz może wzbić się naprawdę wysoko w powietrze, wykonując podczas lotu różnego rodzaju akrobacje, a także lądując z dużych wysokości. Do uprawiania tej formy lotniarstwa wymagana jest nie tylko dobra kondycja, ale także skupienie i wytrzymałość. Latanie kaskaderskie na paralotni często wykonywane jest na tzw. kominach termicznych, dzięki którym można stosunkowo długo pozostawać w powietrzu. W celu wykrycia odpowiednich prędkości wznoszenia piloci stosują profesjonalne wariometry, informujące o kierunku ruchu oraz prędkości w pionie.