łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo figurowe to zimowa dyscyplina sportowa, w której zawody rozgrywane są indywidualnie, w parach oraz w zespołach. Jest to sport olimpijski i jednocześnie jedna z najbardziej popularnych form rekreacji. Polega na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu różnorodnych elementów dodatkowych, takich jak skoki, piruety, spirale, czy podnoszenia łączone w widowiskowe kombinacje. W łyżwiarstwie figurowym bardzo ważne są zdolności taneczne i poczucie rytmu, a także giętkość i koordynacja ruchów, dlatego profesjonalni łyżwiarze trenują także gimnastykę i balet. Na zawodach rozgrywane są cztery konkurencje, do których zalicza się jazda indywidualna kobiet i mężczyzn, pary taneczne, pary sportowe oraz łyżwiarstwo synchroniczne. Jednym z najtrudniejszych skoków wykonywanych w łyżwiarstwie figurowym jest Axel. Jest on skakany do przodu i zalicza się do skoków krawędziowych. Kolejnym bardzo trudnym elementem jest Lutz czyli skok kopany, który wykonywany jest podczas jazdy tyłem.