medytacja

Medytacja - to ogół praktyk, których celem jest samodoskonalenie. Są one stosowane zarówno w jodze i religiach Wschodu, jak i w różnorodnych szkołach psychoterapeutycznych. Elementy medytacji znaleźć można również w chrześcijaństwie i islamie. Dzięki medytacji można poprawić swoje zdrowie fizyczne oraz samopoczucie psychiczne, a także rozwinąć mistrzostwach w rzemiosłach, czy sztukach. Znaczenie słowa ?medytacja? to ?rozważać, przemyśleć. Jednak we wschodnim kontekście medytacja to po prostu zaznajamianie się z samym sobą. Najbardziej podstawową wersją medytacji jest siamatha, czyli spokojne przebywanie. Jest ona nierozerwalnie związana z koncentracją, która jest niezbędnych narzędziem regulującym emocje. Praktykowane siamathy rozpoczyna się najczęściej od powracania do oddechu. Oczywiście istnieje wiele różnych form medytacyjnych. Liczy się w nich zarówno pozycja ciała, jak i skupienie się na obiekcie wewnętrznym lub zewnętrznym. Można też praktykować bez obiektu, choć nie jest to łatwe. Medytacja nie jest łatwa, ponieważ wymaga wysiłku, ale warto spróbować, ponieważ efekty są bardzo pozytywne.