modern

Modern - jest formą tańca, którego początki sięgają wczesnych lat XX wieku. Początkowo stanowił on formę sprzeciwu europejskich tancerzy wobec sztywnych reguł tańca klasycznego. Modern pozwalał na ukazanie poprzez taniec swoich uczuć i nie kładł nacisku na technikę, czy sztywne ramy ruchowe. U podstaw tego tańca leży przede wszystkim balet. Modern opiera się na przeciwnościach  opadanie i wznoszenie, upadek i równowaga, czy zwalnianie i przyspieszanie. Najbardziej charakterystyczną cechą tego stylu jest bardzo rytmiczna izolacja, czyli wykonywanie poszczególnymi częściami ciała ruchów niezależnych. Oprócz tego modern wyróżnia się energią i dynamiką oraz wyjątkowo miękkimi, długimi ruchami. Modern może tańczyć każdy, choć trudno osiągnąć w nim perfekcję. Ucząc się tego stylu można doskonale rozwinąć koordynację ruchów, wykorzystując wszystkie możliwości drzemiące w ludzkim ciele. Ważnym elementem modernu jest to, że pozwala on wyrazić wszystkie emocje, więc może stanowić swoistą terapię i niejednokrotnie właśnie w ten sposób jest wykorzystywany.