modern jazz

Modern jazz - jest techniką taneczną, która łączy charakterystyczną dla tańca jazzowego izolację z podstawowymi zasadami modern dance. Bazuje ona na wewnętrznym rytmie, a także precyzji ruchu i dynamice. Modern jazz charakteryzuje się znacznie większą swobodą ruchów niż w klasycznym jazzie, a także większą liczbą wycięć i akcentów. Jest również tańcem szybszym i bardziej widowiskowym. Początki modern jazzu sięgają roku 1945, kiedy to pojawił się styl bebop. Duży wpływ na ukształtowanie tej techniki tańca miał również styl cool, który połączony z bebop dał hard bop. Jego elementy można odnaleźć w modern jazzie, na którego kształtowanie wpłynęła też technika free jazz i jazz rock. Modern jazz sobie dynamizm i liryzm, a w porównaniu do klasycznego jazzu jest znacznie bardziej niespójny i ?nerwowy?. W modern jazzie ważne jest płynne łączenie szybkich, agresywnych ruchów ze spokojnymi i powolnymi. Tancerze nie unikają ruchów pulsujących i nieprzewidzianych, dzięki którym można wyrazić wiele różnych emocji.