parkur

Parkur[parkour] - jest formą aktywności fizycznej wywodzącą się z Francji. Jest to dyscyplina stosunkowo nowa w naszym kraju, ale zdobywająca coraz większą popularność. Fascynaci parkuru uważają, iż jest on metaforą życia, ponieważ wiąże się z pokonywaniem przeszkód, które stają nam na drodze. Ideą tego sportu jest pokonywanie wspomnianych przeszkód w sposób bezpieczny, szybki i jak najprostszy. W parkurze duże znacznie ma nie tylko opanowanie technik, pozwalających na przemieszczenie się na wybranej trasie, ale także rozwijanie takich cech jak szybkość, zręczność, siła oraz kondycja. Równie ważne jest kształtowanie charakteru i przełamywanie różnego rodzaju barier psychicznych. Jest to sport bardzo efektowny, dlatego chętnie wykorzystywany jest w różnych reklamach, czy teledyskach. Parkur wymaga dużej siły i swobody ruchu. Doskonałe efekty wymagają systematycznych treningów, zwłaszcza siłowych. Ważnym elementem tej dyscypliny sportu jest odpowiedni ubiór, który nie może krępować ruchu i powinien zapewniać maksymalną wygodę.

 
Fun Jump Gorzow