pięciobój nowoczesny

Pięciobój nowoczesny to dyscyplina sportowa, która od 1912 roku znajduje się w programie olimpijskim. Łączy ona w sobie 5 różnorodnych konkurencji takich jak skoki przez przeszkody, szermierka na szpady, pływanie, strzelania z pistoletu oraz bieg przełajowy. Dyscyplina ta rozgrywana jest zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, czy w sztafetach. Największą popularnością pięciobój nowoczesny cieszy się w Szwecji, którzy do lat 60tych XX wieku byli liderami tej dyscypliny na światowych imprezach. Konkurencje z pięcioboju są podczas olimpiady rozgrywane w ustalonej kolejności. Zawodnicy zaczynają od szermierki, następnie jest pływanie, skoki przez przeszkody i bieg przełajowy ze strzelaniem z pistoletu. W czasie igrzysk każdy kraj ma prawo do wystawienia maksymalnie czterech zawodników ? dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Wygrywa ten uczestnik, który zbierze największą sumę punktów zdobytych w każdej konkurencji. Celem pięcioboju nowoczesnego jest wyłonienie najbardziej wszechstronnego sportowca.