podnoszenie ciężarów

Podnoszenie ciężarów jest dyscypliną sportową, która polega na podnoszeniu przez zawodników sztang o określonej masie. Zwycięstwo odnosi ten zawodnik, który w poszczególnych bojach podniesie największą sumę kilogramów. Sport ten wywodzi się bezpośrednio z zawodów siłaczy, które rozgrywane były w starożytnej Grecji. Pierwsze oficjalne przepisy zostały sformułowane w 1888 roku, a w 1920 powstała Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów. Ciężary podnoszone są przez zawodników dwiema technikami. Jedną z nich jest rwanie, czyli uniesienie sztangi bezpośrednio ponad głowę oraz przytrzymanie jej. Podczas rwania sztangę należy trzymać w tzw. szerokim uchwycie. Drugą techniką jest podrzut, podczas którego zawodnik podnosi sztangę na klatkę piersiową, a następnie unosi ją ponad głowę wykonując tzw. ?wybicie góry?. Podczas zawodów każdy zawodnik może podjąć trzy próby w każdej z konkurencji. Sztangi stosowane podczas podnoszenia ciężarów składają się gryfu, czyli stalowego pręta, na który nasuwane są obciążniki o różnej wadze. Ponadto na sztandze znajdują się zaciski, czyli stalowe blokady, które zapobiegają zsunięciu się obciążników.