rehabilitacja

Rehabilitacja to pojęcie złożone, obejmujące cały zespół działań, których celem jest przywrócenie sprawności fizycznej, psychicznej, a także społecznej utraconej w wyniku różnorodnych urazów, czy schorzeń. W ramach rehabilitacji medycznej stosowane są odpowiednie działania usprawniające oraz terapeutyczne. Dzięki takim działaniom możliwe jest przyspieszenie procesów naturalnej regeneracji i znaczące zmniejszenie nie tylko fizycznych, ale też psychicznych następstw urazu lub choroby. Proces leczenia ukierunkowany jest przede wszystkim na stymulowanie aktywności ruchowej i psychicznej. W rehabilitacji rola psychiki jest ogromna, ponieważ to dzięki niej osoby chore nie poddają się i zachowują wiarę w powrót do sprawności. W zależności od potrzeb pacjenta rehabilitacja może być prowadzona przez cały zespół terapeutyczny, składający się np. z fizjoterapeutów, muzykoterapeutów, logopedów, psychologów, czy terapeutów zajęciowych i lekarzy innych specjalizacji. Najważniejszym celem rehabilitacji jest poprawienie jakości życia pacjenta zarówno w sferze materialnej i duchowej, jak i kulturowej, czy estetycznej.