skoki do wody

Skoki do wody to jedna z wodnych dyscyplin sportowych. Obejmuje ona kilka konkurencji, takich jak skoki z trampoliny w przód, w tył, auerbach, śruba oraz delfin, a także skoki z wież 5,7 i 10-metrowych, w tym również skoki ze stania na rękach. W zależności od rodzaju skoku wymagane jest wykonywanie różnorodnych ewolucji, których poprawność oceniana jest przez 5 lub 7 sędziów. Skoki są wykonywane z trzech pozycji  z pozycji wyprostowanej łamanej oraz kucznej. Jest to dyscyplina olimpijska uprawiana przez kobiety oraz mężczyzn. Za każdy skok przyznawane są punkty w skali 0-10. W zawodach sędziowanych przez 5 sędziów odrzucana jest ocena najlepsza i najgorsza, a pozostałe są sumowane. W przypadku 7 sędziów odrzucane są dwie oceny najlepsze i dwie oceny najgorsze. Skoki do wody mogą być wykonywane indywidualnie oraz zespołowo. W skokach wykonywanych przez kilka osób pod uwagę brana jest nie tylko jakość skoków, ale też jakość synchronizacji. Ocenie podlegają również ewolucje w powietrzu, wybicie z deski oraz wejście do wody.