sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne to różnego rodzaju dyscypliny sportowe, których uprawnianie wiąże się z pewnym ryzykiem. Osoby, które decydują się na tego rodzaju aktywność muszą ponadto posiadać takie cechy jak odwaga oraz umiejętność działania w warunkach dużego ryzyka, a nawet zagrożenia życia. Sporty ekstremalne niosą ze sobą ogromną dawkę emocji i wymagają pokonywania nie tylko trudności zewnętrznych, ale także ograniczeń narzucanych przez psychikę. Do sportów ekstremalnych zaliczane są różnorodne dyscypliny, np., szybownictwo, nurkowanie z akwalungiem, kajakarstwo górskie, skoki spadochronowe, spacery na linie, czy skoki narciarskie. Sportów takich jest oczywiście znacznie więcej, a do tego stale pojawiają się nowe, wymagające jeszcze większej sprawności i umiejętności panowania nad strachem. Sporty ekstremalne można podzielić na dyscypliny wodne, lądowe oraz powietrzne. Niektóre dyscypliny uprawiane są wyłącznie rekreacyjnie, ale w większości z nich wprowadzona jest sportowa rywalizacja. Organizowane są m.in. zawody sportowe oraz bicie rekordów, a co najważniejsze - dzięki nowym technologiom każdy sport ekstremalny stale ewoluuje i daje coraz więcej możliwości.