strzelanie do rzutków

Strzelanie do rzutków to zarówno forma rywalizacji sportowej, jak i rekreacji. Uprawianie tej dyscypliny sportu uczy samodyscypliny i odpowiedzialności, a także doskonali koncentrację. Ponadto podczas strzelania do rzutków można znakomicie rozwijać swoją kondycję fizyczną oraz kulturę umysłu, a przy tym świetnie się zrelaksować. W strzelectwie sportowym do rzutków zawodnicy korzystają z broni śrutowej gładkolufowej, która nazywana jest strzelbą. W zależności od liczby luf dzieli się ją na broń jedno i dwulufową. Broń można też podzielić w zależności od ułożenia luf na poziomy i pionowy układ luf, a także w zależności od sposobu ładowania na łamaną i nie łamaną. Strzelanie do rzutków jest sportem, który można uprawiać przede wszystkim w sportowych klubach strzeleckich. Wiąże się to bowiem z koniecznością posiadania pozwolenia na broń, które w naszym kraju jest bardzo trudne do uzyskania. Warto przy tym wspomnieć, że obecnie istnieją trzy dyscypliny strzelectwa sportowego do rzutków - sporting, trap i skeet, wśród których wyróżnić można wiele dodatkowych odmian.