strzelectwo

Strzelectwo to cała grupa aktywności związanych z używaniem broni palnej lub broni pneumatycznej zarówno w celu sportowym, jak i bojowym, myśliwskim, czy wyłącznie rekreacyjnym. Strzelectwo sportowe to dyscypliny polegające przede wszystkim na współzawodnictwie w strzelaniu. Podczas zawodów sportowych korzysta się z broni pneumatycznej lub sportowej broni palnej do celów ruchomych albo do tarczy. Oprócz tego organizowane są także konkurencje z użyciem broni czarnoprochowej, długodystansowej oraz automatycznej. W strzelectwie sportowym wyróżnia się trzy podstawowe sposoby strzelań - z pistoletów w postawie stojącej, ze strzelb śrutowych do rzutków oraz z karabinów w postawie leżącej, klęczącej i stojącej. W każdym kraju istnieją krajowe związki strzeleckie, natomiast regulacją zasad dotyczących tego sportu zajmuje się Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego (ISSF). W przypadku strzelania z broni długiej przepisy nakładają na zawodników konieczność używania specjalnego ubrania strzeleckiego. Obowiązku tego nie ma przy broni krótkiej. Sportowcy rywalizują między sobą zarówno na olimpiadach, jak i mistrzostwach świata, czy innych prestiżowych zawodach.