szermierka

Szermierka jest dyscypliną sportu polegającą na umiejętności posługiwania się bronią białą. Trudno określić moment powstania tej dyscypliny, ponieważ we wszystkich kręgach kulturowych ludzie od zarania dziejów korzystali z białej broni w wielu różnych celach, Służyła ona zarówno do rozstrzygania sportów, jak i do obrony, czy podbojów. Sztuka władania taką bronią miała więc przede wszystkim znaczenie użytkowe. Obecnie szermierka podzielona jest na trzy konkurencje - floret, szpadę i szablę, które rozgrywane są indywidualnie i drużynowo. Każda z tych broni różni się od siebie przede wszystkim wagą, a także gardą, przekrojem klingi oraz wieloma parametrami kształtu. W zależności od rodzaju konkurencji zawodnicy otrzymują punkty za inne rodzaje trafień. Każda z dyscyplin różni się również zasadami walki oraz polem trafienia - o ile w szpadzie i florecie ważne są tylko pchnięcia, o tyle w szabli punkty przyznawane są zarówno za pchnięcia, jak i cięcia. Bardzo ważne w szermierce są formy grzecznościowe, czyli tzw. ukłon szermierczy przed i po walce oraz podanie sobie dłoni przez zawodników. Niezachowanie tych form powoduje nałożenie kar na zawodnika.