szkoły kaskaderskie

W Polsce funkcjonuje kilka szkół kaskaderów, z których najbardziej prestiżową jest Szkoła Kaskaderów Filmowych "13" w Krakowie. Postała ona w 1996 roku i była pierwszą szkołą, w której uczono kaskaderki. W szkole prowadzone są szkolenia podstawowe i zaawansowane, obejmujące trening wytrzymałościowy i gibkości, a także przygotowanie do treningu siłowego, akrobatyki, czy gimnastyki. Ponadto uczestnicy uczą się elementów sportów walki i pracy z bronią, a także technik relaksacyjnych. Przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich działa Polska Szkoła Kaskaderów Filmowych. Kursy odbywają się w wyznaczonych terminach, a uczestniczyć w nich mogą osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie od lekarza, dotyczące braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych. Do szkół kaskaderskich może zapisać się każdy, choć oczywiście ważna jest doskonała kondycja oraz brak przeciwwskazań lekarskich. Poziom treningów stale rośnie, dlatego szkolenia kończą tylko osoby najbardziej wytrwałe i zdeterminowane.