taniec ludowy

Taniec ludowy jest ściśle związany ze środowiskiem, w którym powstał. W Polsce istnieje wiele tańców ludowych, których nazwy wskazują zarówno pochodzenie etniczne, jak cechy muzyczne, czy taneczne. Wiele tańców ludowych wzięło swoje nazwy od rodzaju wykonywanych kroków, np. chodzony, czy goniony. Większość z nich jest nierozerwalnie związana z ludowymi pieśniami. Reprezentacyjnym polskim tańcem jest bez wątpienia polonez, który początkowo tańczony był wśród ludności wiejskiej, a stamtąd trafił na magnackie dwory. Zwykle tańczono go na rozpoczęciu balów i do tej pory właśnie polonezem rozpoczyna się m.in. studniówki. Równie znanym tańcem ludowym jest krakowiak, który wyróżnia się synkopowanym, szybkim rytmem. Jego regionalne nazwy to mijany, ścigany, czy przebiegany. Do tańców ludowych zaliczany jest również mazurek, który wykonywany jest przez wirujące pary. Taniec ten jest bardzo szybki, jednak nie tak żywiołowy jak oberek, który oprócz wirowania wymaga również przytupów i zmian partnerów. Inne znane tańce ludowe to polka trzęsiona, kujawiak, czy drabant, który najbardziej popularny jest na Mazowszu.