tenis stołowy (pingpong)

Tenis stołowy, nazywany też ping-pong to gra, w której mogą brać udział dwie lub cztery osoby. Polega ona na odbijaniu niewielkiej piłeczki za pomocą rakietek w taki sposób, aby przeleciała ona na drugą połowę stołu nad rozpiętą na nim siatką. Piłeczki nie może być odbijania z powietrza i musi tylko raz uderzyć o stół. Punkty są przyznawane za te uderzenia, które nie zostały odebrane przez przeciwnika. Tenis stołowy zaliczany jest do jednych z najbardziej popularnych gier sportowych. Do jego uprawiania potrzebna jest rakietka, która zbudowana jest z deski wykonanej ze sklejek i drewna oraz pokryta gumowymi okładzinami. W sprzedaży dostępne są deski z okładzinami wszechstronnymi, defensywnymi oraz ofensywnymi. Ponadto niezbędna jest piłka z plastiku lub celuloidu oraz stół o odpowiednich wymiarach. Podczas gry można trzymać rakietkę na różne sposoby. Styl klasyczny, czyli shakehand jest najbardziej popularny w Europie i USA, natomiast styl penhold dominuje w Chinach, Korei i Japonii. Od 2001 roku, po istotnej zmianie zasad gry set rozgrywany jest do momentu zdobycia 11 punktów przez jednego z zawodników (wcześniej było to 21). Zwykle gra się do 3 wygranych setów, lub też na imprezach rangi mistrzowskiej do 4.