ujeżdżanie koni

Ujeżdżanie jest olimpijską konkurencją jeżdziectwa, nad którą nadzór sprawuje Międzynarodowa Federacja Jeździecka. Jeździec siedząc na koniu musi wykonać serię określonych ruchów, które nazywają się figurami. Konkurencja rozgrywana jest na czworokątnej arenie, nazywanej czworobokiem. Ujeżdżenie zaliczane jest do jednej z trzech prób w konkurencji wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Krajowe konkursy w ujeżdżaniu są podzielone na poszczególne klasy, oznaczające stopień trudności. Oznacza się je znakami: L, P, N, C, CC i CS. Każda klasa podzielona jest na programy, w które opisują ruchy konia i zawodnika na czworoboku. Podczas zawodów jeździec i koń prezentują różnorodne chody, np. stęp, galop, czy kłus oraz figury. Ponadto ocenie sędziów podlegają również zmiany tempa i płynne przejścia pomiędzy chodami. W ujeżdżeniu wykonywane są również inne elementy programu, takie jak piruet, pasaż, piaff, ciąg, czy lotna zmiana nogi. Każdy zawodnik oceniany jest w skali 10-punktowej, a zwycięża ten, który uzyskał największą liczbę punktów po zsumowaniu.