wielobój

Wielobój to dyscyplina lekkoatletyczna, która składa się z kilku konkurencji. O zwycięstwie decydują punkty otrzymane za każdą konkurencję. Wieloboje są rozgrywane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Kobiety biorą udział w siedmioboju lub pięcioboju lekkoatletycznym, natomiast mężczyźni siedmioboju i dziesięcioboju lekkoatletycznym. Każdy wielobój rozgrywany jest w ciągu dwóch dni. Siedmiobój na otwartym stadionie przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet. Obejmuje on bieg na 100m przez płotki, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg na 200m, skok w dal, rzut oszczepem i bieg na 800m. Mężczyźni rozgrywają siedmiobój na hali - obejmuje on bieg na 60m, skok w dal, wzwyż i przez płotki, a także skok o tyczce, pchnięcie kulą i bieg na 1000m. Dziesięciobój lekkoatletyczny rozgrywany jest wyłącznie przez mężczyzn na otwartym stadionie. Pierwszego dnia odbywa się bieg na 100m, pchnięcie kulą, skok wzwyż i w dal oraz bieg na 400m, a drugiego dnia bieg na 110m przez płotki, rzut dyskiem i oszczepem, skok o tyczce oraz bieg na 1500m.