wolne nurkowanie (free diving)

Wolne nurkowanie, nazywane też free divingiem polega na nurkowaniu na wstrzymanym oddechu. Dyscyplinę tą można podzielić na dwa rodzaje - głębokościowe oraz basenowe. Dokładne reguły są określane przez międzynarodową organizację AIDA. Podstawową zasadą wolnego nurkowania jest zanurzenia się na jednym wdechu oraz wynurzenia w "dobrym stanie", umożliwiającym wykonanie protokołu powierzchniowego, czyli zdjęcia ekwipunku oraz pokazaniu znaku OK. Jedną z najtrudniejszych dyscyplin wolnego nurkowania jest no limits (NL). Konkurencja ta polega na zanurkowaniu na największą głębokość na jednym wdechu, przy czym trzeba oczywiście powrócić na powierzchnię. NL wymaga bardzo dużej zdolności wyrównywania ciśnienia i wiąże się z ryzykiem choroby dekompresyjnej. Konkurencje głębokościowe, do których zaliczana jest NL polegają na jak najgłębszym zanurzeniu się, natomiast w konkurencjach basenowych liczy się przede wszystkim wstrzymywanie oddechu i przepłynięcie wyznaczonego dystansu z płetwami lub bez. Każda z konkurencji jest bardzo trudna i wymaga doskonałej kondycji.