zapasy

Zapasy (klasyczne i wolne) to rodzaj sportów walki, korzenie którego biorą swój początek jeszcze w antycznych czasach. Co ciekawe, że zapasy, które widzimy dzisiaj zaczęły formować się we Francji, w XVIII wieku. Pierwszym, który opracował zasady walki w zapasach był francuz Jean Exbroyat. Istnieje kilka rodzajów zapasów: narodowe, międzynarodowe, nacjonalne. Nacjonalne, to są rodzaje zapasów, które rozprzestrzeniono generalne w jednym państwie. Oczywiście w rodzajach tych zapasów odbywają się również zawody międzynarodowe, najlepszym przykładem takich zapasów jest japońskie sumo. Międzynarodowe są rozprzestrzenione w wielu Państwach i zostały utworzone międzynarodowe organizacje, na przykład judo, sambo. Narodowe zapasy są bardzo podobne do nacjonalnych. Oprócz tego zapasy dzielą się na dwa style: klasyczny i wolny. W klasycznych zapasach zakazano chwytać poniżej pasa, a w wolnych dozwolono. Głównym celem jest pokonanie przeciwnika poprzez obalenia, założenie dźwigni, duszenia, rożnego rodzaju chwytów i rzutów. Zapasy wchodzą w skład Gier Olimpijskich już od 1896 roku.