żeglarstwo

Żeglarstwo jest dyscypliną sportu oraz turystyki, do której uprawiania niezbędny jest sprzęt z napędem żaglowym. Od 1900 roku żeglarstwo jest dyscypliną olimpijską, a najstarsza impreza sportowa z nim związana to Regaty o Puchar Ameryki. Jest to sport wodny, który często wykorzystywany jest również do celów rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Do żeglowania wykorzystywane są jednostki napędzane siłą wiatru, czyli żaglówki, żaglowce oraz jachty. Może to być zarówno dyscyplina sportowa, jak i świetna forma rekreacji i turystyki. Bardzo często żeglarstwo traktowane jest też jako "szkoła charakteru" dla młodzieży, przyszłych marynarzy, czy oficerów. W formie turystycznej żeglarstwo nazywane jest yachtingiem. Żeglarstwo jest sportem dla prawdziwych pasjonatów. Świetnymi miejscami do jego uprawiania są wszelkie otwarte akweny wodne, na których panują odpowiednie warunki atmosferyczne. Do samodzielnego żeglowania niezbędne są specjalne uprawnienia nazywane patentami żeglarskimi. Wytrawni żeglarze prowadzą dość specyficzny tryb życia, obejmujący m.in. tradycje i zwyczaje, a nawet sposób zwracania się do innych.